web counter

Arti mimpi

AbuJika anda bermimpi tersembur dan atau kena abu dalam hidung sampaiseolah-olah tidak mampu bernafas mengindikasikan didalam pekerjaan andasaat ini sedang terdapat yang tidak beres.

AdindaJika anda bermimpi menemui atau ditemui sang kekasih (adinda) andamenandakan Anda akan dikaruniai pekerjan mulia dan tinggi.

Adeganapabila anda bermimpi menonton adegan lucu, dan pertunjukan jenakamenandakan bahwa anda akan memperoleh suatu laba yang baikdalam pekerjaan.

AjarJika anda bermimpi diajar sang orang terutama guru atau orang tuamengindikasikan ada Suatu kehormatan yg akan diperoleh.

AdmiralJika anda bermimpi bertemu dengan seorang/banyak admiral berartihayati usaha (dagang) anda & dikehidupan sosial sangatlah maju. Danbila seorang wanita yang bermimpikan bertemu menggunakan admiral akanbersuamikan sorang duda yg terhormat & kaya raya.

Airapabila anda bermimpi berjalan diatas air alamat anda akan beruntung.Sedang mimpi tenggelam dalam air sungai alamat buruk. Dan bilabermimpi lihat air masuk kedalam rumah alamat anak & anda akanmengalami sakit. Anda bermimpi menangis melelehkan air mata alamatakan datang kegembiraan. Dan memimpikan air buah menandakan tidak usanglagi (dalam hitungan hari) akan menerima keterangan gembira menurut sanakfamili atau sahabat Anda. Mimpi melihat air banjir, bersirat akanmendapatkan rerzeki. Mimpi melihat air mengalir, bermakna akamenerima warta yg mengejutkan

Ayahapabila anda bermimpi ayah Anda & ibu (tegasnya) melihat orang tuaberarti sangat baik sekali kehidupan Anda selama ini dimata mereka.

AyamJika anda bermimpi melihat ayam terbang kepohon menandakan Anda akanmendapat uang. Mimpi melihat ayam betina mengeram alamat akandikaruniai kebaikan. Sedang anda bermimpi melihat ayam sedangbertelur, alamat akan menerima untung. Dan bermimpi membeli ataudapat ayam jantan alamat Anda segera mendapat anak. Bermimpi ayamanda dicuri orang bertanda akan bersedih hati. Memelihara anak ayamialah Anda jangan gaduh (gelisah, bingung) menggunakan rezeki kini.Sedang apabila mimpi memberi makan kepada ayam artinyua pekerjaan andaakan bertambah maju & sukses segala yang dicita-citakan.

Ayuapabila anda bermimpi melihat perempuanyang ayu dan anggun alamat Andaakan bersedia pada lamaran atau dilamar orang & seluruh yang andaingin apabila nir disertai menggunakan hal-hal yg Anda harapkan akanmengalami kegagalan walaupun sesungguhnya hasrat tadi akbarartinya.

Ayunanapabila anda bermimpi tidur diatas ayunan, Anda akan dibawah berlayar(pergi jauh). Mimpi duduk berayun dengan seorang yang berlainankelamin alamat akan segera tibah jodoh. Sedang mimpi jatuh dariayunan bertanda akan terdapat rugi akbar dalam perdagangan.

Aktrisapabila anda bermimpi menghindari suatu pertunjukan yg dilaksanakansang seseorang aktris ternama berarti anda akan dapatkan kemewahan ygberlipat banda. Kalau anda sendiri yang jadi aktris, alamat segalaharapan dapat tercapai.

AkrobatJika anda bermimpi dalam satu pertunjukan akrobat ditengah udaratanpa kecelakaan si pemimpin (orang yg posisinya diatas andapimpinan anda) akan beruntung jikalau yg dilihat itu terdapat kecelakaanatau jatuh maka perjalanan atau planning anda baiknya jangan duluditeruskan karena besarkemungkinan mengalami banyak rintangan. Danbila anda sendiri yg sebagai akrobat artinya pandangan matamasyarakat kepada anda tidak dihiraukan atau penuh ejekan.

AlamJika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasaalamat anda akan terlepas dari susah dan rugi. Dan jika anda sedangsakit (tertimpa musibah) akan sembuh misalnya sediakala.

AlunJika anda bermimpi melihat alun ombak bertanda rezeki anda sedangdipermainkan keadaan sebentar naik sementara waktu turun.

AlbumJika anda bermimpi melihat foto-foto dalam album baik orang-orangatau pemandangan- pemandangan latif, bertanda anda yang selama inidinantikan-tunggu kesudahannya akan mengalami kepahitan akan tetapi pula mamputeratasi & ada kemungkinan bisa kawin.

AlkoholJika anda bermimpi meminum barang alkohol sehingga (yg memabukkan)seolah-olah nir tahu global lagi, bertanda anda akan mengalami badanyang sehat, pikiran waras dalam menghadapi sesuatu insidenkehidupan jasmani dan rohani.

Almari PakaianJika anda bermimpi membuka lemari sandang & yg membuka itu merupakanwanita maka ia akan berlimpahan pakaian kelak saat dia bersungguh-benar-benar mencari hidup.

AmalJika anda bermimpi tak jarang meramal (melakukan perbuatan baik contohnyamenyumbangkan dana dsb), Dalam kenyataan anda nir perlu lagiberamal. Dan jika anda mendapat amalan dari orang lain, alamat wajib hati-hati pada waktu-saat ketika anda sedang ditimpa susah.Kebalikan menurut itu apabila anda mimpi sebagai kepala amal berdasarkan suatuwargaatau orang poly.

AnakJika anda bermimpi melihat, memelihara, memiliki mendengar anak,alamat suatu keuntungan akan segera datang kepada anda. Apalagi jikaanda bermimpi memiliki anak laki-laki . Mimpi melihat anak-anakbermain bermakna akan menerima jodoh.

Anak Yatim Piatuapabila anda bermimpi memelihara atau memungut anak yatim, alamat rezekianda akan segera membumbung. Dan apabila mengunjungi rumah yatim, alamatakan mendapat khabar baik dari kalangan keluarga yg dekat. Kalaubermimpi anda sendiri yang sebagai anak yatim bertanda anda hiduppenuh kemewahan dan kebahagiaan, sahabat poly yg menolong dankasih sayang selalu datan berdasarkan mereka.

Anak DombaJika anda bermimpi bermain-main menggunakan seekor/beberapa anak dombabertanda kehidupan tempat tinggaltangga anda akan memuncak. Dan anak-anakanda akan sukses dan senanghidupnya apabila anda bermimpi memberimakan kepada anak domba atau domba-domba lainnya.

Anak Kucingapabila anda bermimpi bersenda gurau atau sedang bermain-main dengananak kucing, alamat anada nir usah susah-susah soal kehidupan danperi lakuperekonomian anda, sekali ketika pada tempo yg singkatanda segera bisa senang . Mimpi melihat atau mengamat-amati kucingyang sedang tidur, alamat ketentraman rumah tangga anda akantercapai. Sedang anda mimpi dicakar kucing alamat anda sedangdiganggu dan atau akan diganggu oleh orang yg sesungguhnya lebihterbelakang dari anda.

AnjingSedang mendengar atau melihat An-jing menggonggong alamat terdapat seseorangkawan, sahabat, sahabat, kenalan, yg berikhtiar membelokkan andadalam kejahatan (sesuatu yang menjadikan tidak baik buat anda). Dan jikaanda melihat seekor An-jing tiba pada anda menggoyangkan ekornyabertanda ana akan bisa menuntaskan suatu urusan krusial dengansegera, & apabila anda bermimpi merawat seekor An-jing atau beberaparezeki anda akan memuncak gemilang.

Ambruk/Robohapabila anda bermimpi beberapa tembok tempat tinggalanda sama ambruk atau robohbertanda tangga tempat tinggaltangga anda akan berantakan.

AngsaJika anda bermimpi melihat angsa bertanda pertumbuhan cinta kasihanda akan bersemi (tercapai). Dan apabila anda bermimpi melihat angsaberbunyi, alamat anda akan (harus) menerima petuahdari siapapunsaja tentang duduk perkara yg ada hadapi.

Anginapabila anda bermimpi angin ribut menyerang rumah, alamat anda sewaktu-ketika akan meninggalkan rumah & atau kampung laman.

Angin BesarJika anda bermimpi angin bersar Anda akan segera menerima surat dankhabar. Sedang mimpi angin santar alamat anda akan mengalami sakit.

Angin lautapabila anda bermimpi angin menurut laut, alamat negara atau setidak-tidaknya rakyat anda rusak, & bila negara akan timbulpeperangan.

Angloapabila anda bermimpi melihat anglo penuh berisi bara atau arang yangterdapat apinya alamat keberuntungan yg segera tiba.

Anak Panahapabila anda bermimpi mendapat anak panah atau gendewo bertanda andaakan dibantu orang samapai relatif (mampu buat melakukan harapananda sendiri).

AduJika anda bermimpi beradu senjata menggunakan orang lain atau sahabat,alamat akan timbul pertengkaran yg anda sendiri nir mengalamisakit.

Alasapabila anda bermimpi keluar dari alas atau hutan bertanda anda akankehilangan uang atau sesuatu yang beharga.