web counter

Arti Mimpi Anda

CahayaJika anda bermimpi melihat cahaya asap, bertanda orang dagang lekas lakudagangannya.

Cangkirapabila anda bermimpi minum dalam sebuah cangkir, bertanda kehidupan akanterjamin badani & rokhani. Cangkir pecah anda wajibbersedia menerimasesuatu khabar yang baik.

Cacingapabila anda bermimpi melihat cacing bertanda alamat kehidupan anda akanterjamin badani & rokhani. Mimpi cangkir pecah anda harus bersediamenerima sesuatu khabar yg baik.

CemburuJika anda bermimpi dicemburui istri (suami) anda atau tunangan, bertandapersediaan hidupmu dalam soal makan dan pakaian anda cukup.

Ceriteraapabila anda bermimpi sedang cerita dihadapan orang poly, bertanda andaakan ditakuti oleh sahabat-sahabat menggunakan penuh keyakinan (bercanda yangterlalu).

CerminJika anda bermimpi menerima cermin, bertanda akan menerima jodoh yangmulia. Mimpi melihat cermin pecah, bermakna akan terdapat musibah yangmembayangi anda. Mimpi sedang bercermin, bertanda akan datanghalangan/rintangan maka waspadalah.

CintaJika anda bermimpi gagal pada cinta, bertanda akan bisa mengaatasi apayang diharapkan kekasih anda. Mimpi memulai cinta, bertanda anda harusbanyak sabar menghadapi sesuatu pertengkaran yg tak diduga.

CincinJika anda bermimpi kehilangan cincin, bertanda anda wajibwaspadamenjalankan republika online dalam perusahaan, mimpi diberi cincin, bertanda akansegera datang waktu perkawinan.

Ciumapabila anda bermimpi mencium kekasih, bertanda interaksi akan tatapterpelihara. Mencium anak, bertanda kesehatan keluarga akan datangdengan daya memuaskan. Mencium bau yg busuk, bertanda posisi andadalam hayati sehari-hari terdapat yang berikhtiar mencari jalan gunamenghalang-halangi.

CukurJika anda bermimpi pergi cukur, bertanda terdapat keluarga yg sakit atauanda sendiri menerima halangan. DadarJika anda bermimpi makan dadar, bertanda anda akan nir bersusah-susahdalam hal cinta selalu terpenuhi jika mana bermimpi makan dadar.

Daduapabila anda bermimpi sedang main dadu maka kemungkinan nasib tidak baik akandatang menimpa, sebaiknya anda menggunakan segera merobah hidup anda.

Dagangapabila anda bermimpi sebagai ketua kantor dari salahsatu perusahaandagang bertanda anda akan senantiasa berkelebihan & tahu akan hidupsosial, asalkan pekerjaan anda kurang mementingkan syarat yangberlebih-lebihan.

Dagingapabila anda bermimpi memakan daging mentah, bertanda kurang menyenangkanhidup anda, jika daging masak tentu baik.

Daging Anjingapabila anda bermimpi memakan daging anjing, bertanda segera mendapathalangan akbar.

Daging Angsaapabila anda bermimpi memakan daging angsa, bertanda anda akan mengalamirasa kurang lezatbadan (kesehatan kurang baik).

Daging Sapiapabila anda bermimpi memakan daging sapi, bertanda anda kebaikan akan tibapada anda.

Daging Kambingapabila anda bermimpi memakan dading kambing, bertanda kampung page andaatau desa kelahiran senantiasa tentram.

Daging Seirisapabila anda bermimpi melihat daging seiris atau sepotong bertanda andaakan bisa kebaikan.

Daging & uratJika anda bermimpi makan daging & urat hitam atau merah dari kambing,bertanda alamat akan mendapatkan penyakit yg datang-datang.

Daging kambing gibasapabila anda bermimpi memakan daging kambing gibas yg hitam bertanda akandatang keberuntungan yg tidak mengecewakan.

Dahaga/Hausapabila anda bermimpi haus sekali, bertanda anda akan mendapat suatu rezekidari output keringat anda sendiri.

Dahan/PohonJika anda bermimpi melihat sebuah pohon yang meranggas, suatu alamatbahwa anda akan ditimpa kemiskinan, sedangkan melihat pohon yang rindangdan lebat sang buahnya, alamat kekayaan akan datang kepadamu.

Dayungapabila anda bermimpi melihat dayung terletak didalam perahu, suatupekerjan anda yang akan kosong. Sedangkan mimpi melihat dayung hanyutdikali, alamat akan gagal segala bisnis. Sedangkan mimpi mendayung,merupakan alamat bisnis anda menggunakan segala tenagamu yang cakap dankegiatanmu akan menemukan kebahagiaan.

Dangau/Rumahapabila anda bermimpi melihat atau tinggal disebuah dangau/tempat tinggalkecildisawah, bertanda suatu alamat yang anda selalu perhatikan orang sebabanda berbudi pada orang.

Dapurapabila anda bermimpi tinggal didapur atau memasak didapur tempat tinggalorangkaya, bertanda suatu keuntungan yg anda segera peroleh. Dan bila andamelihat dapur rumahnya sendiri sangat jelas sekali, alamat akanmendapat nama dan kedudukan yg tinggi.

DarahJika anda bermimpi diatas ranjang darah, bertanda kurang baik, sedangkanmelihat terdapat darah mengalir, bertanda akan makan lezat.

DaratJika anda bermimpi melihat suatu tanah daratan yang amat luas, bertandadimana anda akan dikaruniai rezeki berdasarkan Tuhan YME. Sedangkan melihatdaratan selesainya anda berlayar berpuluh-puluh mil dilaut, suatu tandaanda akan bisa menuntaskan sesuatu alamat yang baik sekali.

Dansaapabila anda bermimpi sedang berdansa menggunakan partner anda yg disayangi,suatu alamat anda akan lekas dijodohkan. Sedang anda mimpi mengunjungipesta dansa, sukses pada cinta.

Daunapabila anda bermimpi melihat daun hijau terkapar ditanah, adalah tandasuatu kebahagiaan yang menggembirakan, hayati anda penuh rahasai, rezeki.Sedang melihat daun jatuh, anda harus hati-hati pada pembicaraandengan orang lain, sedikit sebab bisa menjatuhkan anda selama-lamanya.

Debuapabila anda bermimpi tertimpa debu sehingga seolah-olah tak bisa bernafasbertanda anda wajibbanyak berhati-hati mengerjakan pekerjaan yangsekarang, banyak rintangan dan godaan.

DendangJika anda bermimpi mendengar bunyi sayup-sayup orang berdendang/menyanyibertanda ada agama baik datang pada anda.Dengki Jika anda bermimpi didengki orang terutama tetangga, bertandabanyak soal-soal yg anda harus kerjakan semestinya terutama pekerjaanyang kiniini (jangan lalai).

Dering/BunyiJika anda bermimpi mendengar bunyi dering uang yg tiada putus-putusnyabertanda suatu kebahagiaan anda pada hayati sosial.

Dian/Lampu kecilapabila anda bermimpi menyalakan lampu kecil diruangan, bertanda suksesdalam pekerjaan walupun sederhana saja. Sedangkan melihat lampu kecilberkelip-kelip pada ruangan mana saja, alamat anda harus berhati-hati,akan mengalami kepahitan hidup.

DipanJika anda bermimpi sedang duduk didipan baru, bertanda anda akanmemperoleh kebaikan, jika anda duduk kebelulan istri anda hamil akansegera melahirkan anak yg baik rupa.

DinginJika anda bermimpi kedinginan, bertanda anda akan menerima pertolonganyang sewajarnya dari teman.

DoaJika anda bermimpi sedang berdoa, bertanda anda akan memperolehkebahagian terutama kesehatan jasmani. Dan jika bermimpi orang berdoadalam suatu kenduri, bertanda terdapat belas kasih yg datang pada anda.

DobiJika anda bermimpi sebagai tukang dobi atau penatu, bertanda anda janganterlalu menggantungkan nasib hidup pada orang lain dalam usaha andayang kini.

DokarJika anda bermimpi naik dokar, bertanda akan mendapatan untung, Mimpinaik dokar sambil bersenda gurau, alamat akan berhasil pada perdagangandan perjalanan. Sedangkan naik dokar pada tempat tinggal, tanda ada kecelakaanatau diantara keluarga ada yang sakit.

Dokterapabila anda bermimpi mengunjugi dokter, bertanda keuntungan anda akantercapai. Kehidupan sosial anda akan nampak apabila mimpi menelpon seorangdokter buat tiba kerumah anda. Sedang anda mimpi menjadi seorangdokter, alamat anda memppunyai poly sahabat diwaktu bahagia.

Dombaapabila anda bermimpi domba, bertanda suatu kebahagiaan hidup & mempunyaikeluarga yang disayangi dan memiliki kesehatan yang terpelihara.

Dosaapabila anda bermimpi dosa, bertanda anda mendekati kecelakaan.

Dudukapabila anda bermimpi duduk bersama menggunakan seorang permpuan bukan istri(dan sebaliknya), bertanda akan menerima untung. Mimpi duduk diatasbatu, alamat akan memperoleh rezeki tak pernah mati.

DukaJika anda bermimpi berdukacita, mengindikasikan impian yag baik sekali, yaituanda akan mendapat kesehatn yg cukup dan rezeki yang banyak.

Duriapabila anda bermimpi melihat atau memegang pohon berduri, bertanda akanada kemajuan bagi anda & menciptakan orang lain iri hati.

DusunJika anda bermimpi pergi kedusun baik menggunakan jalan kaki atau menunggangkuda, alamat perobahan hidup anda akan segera tiba.

DurianJika anda bermimpi makan durian, bertanda kurang baik, anda akanmengalami kesehatan badan yg terganggu, dan jika melihat durianbertanda ada orang yang sentimen pada anda.

DutaJika anda bermimpi seseorang duta memanggil anda, bertanda akan datangmasa jaya yg abadi. Sedang anda mimpi menjadi duta bertanda akanditolong orang akbar dalam hal pencaharian (pekerjaan).

Dewa-Dewiapabila anda bermimpi menggambar dewa dewi atau menonton gambarnya, alamatsuatu pujian kepada anda akan tiba berdasarkan orang akbar..Gadisapabila anda bermimpi sedang bercakap-cakap menggunakan gadis, bertanda suatukehidupan yang serasi dalam cinta.