web counter

Kamus Indonesia Sunda

Kamus Indonesia SundaKota Bandung Jawa Barat Indonesia, Kamis, 27 Desember 2012Mulai disusun hari Jum’at pada lepas 12 Juni 2009.

Ngamumule basa sareng kasenian Sunda, aya vidio KLUNGBOT atanapi Aklung Robot.Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, nepangkeun kasadayana, Kamus ieu masih teras ditambihan sareng didangdosan, tapi tos diuningaan ku 103 nagara, anu pangseringna urang Amerika sareng tamu tos dugi ka 114.000 langkung. Mangga uningaan dugi ka vidiona oge, manawi tiasa ngarojong.Punten masih seueur keneh anu kirangna sareng punten pami website ieu dibukana laun atanapi sesah, margi seueur vidio kasenian sunda tina youtube. Haturnuhun.http://kamusindonesiasunda.blogspot.com/   (+ Vidio Kasenian)http://kamusindonesiasunda1a.blogspot.com/http://kamusindonesiasunda2.blogspot.com/  (+ Vidio Jaipongan)http://kamusindonesiasunda3.blogspot.com/  (+ Vidio Wayang Golek)http://kamusindonesiasunda4.blogspot.com/  (+ vidio Penca Silat)email : [email protected]

Diccionari de la Sonda d’Indonèsia (Katalana)Diccionario de la Sonda de Indonesia (Sepanyol)Dicionario Sunda Indonésia (Galisia)Dicionário Sunda Indonésia (Portugis)Dictionary Indonesia-Sunda (Inggris)Diksyonè Endonezi Sunda (Kreol Haiti)Ditrimctionar Indonezia Sunda (Rumania)Dizionario Indonesia Sunda (Itali)Fjalor Indonesia Sunda (Albania)Kamus Indonésia Sunda (Indonesia, Melayu)Ordbog Indonesie Sunda (Dansk)Orðabók Indónesía Sunda (Islan)Rjecnik Indonezija Sunda (Kroat)Slovník Indonésie Sunda (Cek)Sonde en Indonésie Dictionnaire (Perancis)Sözlük Endonezya Sunda (Turki)Sunda Indonesia Foclóir (Irlandia)Woordenboek Indonesie Sunda (Belanda)Wörterbuch Indonesien Sunda (Jerman)Woordeboek Indonesië Sunda (Afrikaans)dari http://translate.google.co.id/#Hak Cipta Dilindungi oléh Undang-undang.Mohon bantuannya kepada yg peduli melestarikan Bahasa Sunda.Mari Belajar Bahasa Sunda beserta-sama. Hayu urang diajar Basa Sunda babarengan.Bahasa anak-anak dipakai buat anak-anak atau ke anak-anak.Bahasa halus dipakai buat ke orang yg lebih tua.Bahasa halus sekali dipakai buat ke orang yang terhormat atau yg punya jabatan tinggi.Bahasa kasar merupakan bahasa yang akrab dipakai buat ke sesama, ke temanya sudah dekat sekali. Atau menceritakan orang lebih muda ke orang yg lebih muda.Bahasa kasar sekali digunakan oléh orang yang sedang murkaatau bertengkar. Tapi umumnya dipakai ke hewan.Bahasa Penengah dipakai buat ke orang yang lebih rendah pangkatnya atau jabatannya tapi umurnya lebih tua.Bahasa sedang merupakan bahasa halus dipakai buat ke diri sendiri, atau buat menceritakan sesama ke yang lebih atas.Babasan merupakan bahasa bukan arti sebenarnya hanya merupakan perumpamaan atau perbandingan atau citra suatu keadaan, kelakuan, atau sipat manusia.Kirata merupakan karangan yg dikira-kira akan tetapi konkret (sinkron menggunakan fenomena). lihat kursi, golok, Jepang, tamu.Wawangsalan yaitu karangan sejenis pantun yang maksudnya atau isinya disembunyikan menggunakan suara yg hampir mendekat atau mirip. Tediri berdasarkan 2 baris, tiap baris terdiri dari delapan suku istilah. baris Pertama kulit adalah gambaran isi & baris ke 2 isi yang disembunyikan menggunakan suara yang seperti yang dimaksudnya untuk ditebak.(keterangan)[Bahasa Latin]Bahasa Inggris++ masih dicari adalah atau lengkapnya.~ model pada kalimat, ~ ~ artinya.jamak1 banyak atau di ulang2 oleh satu orang atau orang tersebut (suku pertama berdasarkan istilah dasar pada ulang).jamak2 banyak dilakukan sang orang poly, poly bendanya atau banyak sipatnya (kata dasar bersisipan -ar-).jamak3 poly dilakukan oleh orang banyak, banyak bendanya atau banyak sipatnya (istilah dasar bersisipan -al-).jamak4 lebih berdasarkan satukali di kerjakan atau diucapkan sang orang tadi (kata dasar diulang dan istilah pertama alfabetvokal diganti dengan alfabetu.model :tawa (bahasa kasar & bahasa sedang) seuri.. jamak2 sareuri.. jamak3 saleuri.. jamak4 sura-seuri.. ditertawakan. diseungseurikeun. jamak9 disaleungseurikeun.. menertawakan. nyeungseurikeun. jamak9 nyaleungserikeun.. menyebabkan menjadi tertawa. pikaseurieun.. tertawa. jamak1 seuseurian. jamak8 saleuseurian.

Saya perlu koréksian, masukan berdasarkan pembaca web site ini, buat menuju yg lebih baik. silahkan hubungi e-mailku pada atas.